We zorgen er samen voor

Kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg is de basis van onze samenwerking, hier doen we het voor! 

Voor alle professionals geldt dat zij door middel van onder meer bij- en nascholing voldoen aan vooraf vastgestelde hoge kwaliteitseisen. Voor verloskundigen , gynaecologen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden, kinderartsen en overige professionals geldt dat zij zeer regelmatig deelnemen aan allerlei vormen van scholing om daarmee de kwaliteit van de verleende zorg hoog te houden.

Gegevensuitwisseling

Soms is het noodzakelijk dat jouw zorgverlener gegevens uitwisselt met andere disciplines om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je huisarts, de kinderarts of het consultatiebureau. Tijdens het intakegesprek vragen we je om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Zorg verbeteren

Het team van Preall werkt hard om onze zorg op het juiste niveau in te richten. De geboortezorg is en blijft altijd in beweging. Heb je suggesties, complimenten of verbeterpunten?

Laat het ons weten, dan kunnen wij hiermee onze zorg verder optimaliseren.

 

Onderzoek

Onze diverse organisaties nemen regelmatig deel aan onderzoek. Op deze manier dragen wij bij aan onderzoek ter verbetering van de verloskundige zorg in Nederland. Op het moment dat je gegevens nodig zijn voor deze onderzoeken zullen wij je daar apart over berichten en om toestemming vragen.

Klachtenregeling

Ondanks de zorgvuldige inzet van alle professionals kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over een voorval of situatie. Meld het ons zo snel mogelijk bij de betrokken organisatie of zorgverlener als je ergens mee zit.

 

Klik hier voor de kwaliteitsstandaard van Preall.

Thank you for your upload