We zorgen er samen voor

Onderzoek en testen tijdens de zwangerschap

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit noemen we prenatale screening.

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:

  1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom middels de NIPT (niet-invasieve prenatale test)
  2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij zowel 13 en/of 20 weken, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij het ongeboren kind.

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden van de prenatale screening tijdens uw zwangerschap, neem met ons contact op voor een counselingsgesprek. Mocht u meer achtergrondinformatie wensen, kijk dan op de website www.pns.nl

Thank you for your upload