We zorgen er samen voor

Wie doet wat

Tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode kom je diverse zorgverleners tegen. Al deze zorgverleners zijn professionals met ieder zijn of haar eigen specialisme die intensief met elkaar samenwerken en elkaar kennen. Hierdoor zijn lijnen erg kort, verloopt communicatie efficiënt en is de zorg tussen de verloskundigen, gynaecologen en andere professionals goed op elkaar afgestemd.

Hieronder een toelichting op de rol van iedere zorgverlener tijdens jouw zwangerschap.

Verloskundige

Heb je een ‘normale’ zwangerschap zonder medische indicatie? De verloskundigen van Zorggroep Almere, De Eerste Stap en Het Geboorte-atelier begeleiden jou gedurende de hele zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. 

De verloskundige houdt de gezondheid van jou en je kindje goed in de gaten en verwijst jou indien er complicaties optreden door naar de gynaecoloog. Daarnaast is het geven van voorlichting en begeleiding een belangrijke rol van de verloskundige.
Hierdoor is er aandacht en ruimte voor al jouw vragen.

De verloskundigen begeleiden bevallingen thuis of (poli)klinische bevallingen op verloskamers van het Flevoziekenhuis.

Klinisch verloskundige   

De klinisch verloskundigen van het Flevoziekenhuis dragen de zorg voor de medische  zwangerschappen, bevallingen en kraambedden. Hierbij bestaat er een verhoogd risico voor moeder en/of kind waarop de zorg en omgeving is aangepast. De klinisch verloskundigen werken alleen binnen het Flevoziekenhuis; de polikliniek gynaecologie, de klinische verloskamers en de kraamafdeling. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van en samen met de gynaecologen. In vergelijking tot de eerstelijns verloskundigen beschikt de klinisch verloskundige over aanvullende kennis en bevoegdheden. Dit stelt haar in staat om deze meer complexe zorg te verlenen.

Gynaecoloog

Een gynaecoloog is een arts die zich heeft gespecialiseerd in vrouwenziekten (gynaecologie). De gynaecologie bestaat uit meerdere onderdelen; zwangerschap en bevalling, vruchtbaarheidsproblemen (fertiliteitsstoornissen) en afwijkingen of ziekten aan de vrouwelijke geslachtsorganen (bijvoorbeeld infecties, ontstekingen, kanker, verzakkingen en incontinentieproblemen).

Een gynaecoloog begeleidt vooral die zwangerschappen en bevallingen die meer complexe en gespecialiseerde zorg nodig hebben. De gynaecoloog werkt samen met een team; verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, kinderartsen , arts-assistenten, anesthesisten en het operatie team. Daarnaast werkt de gynaecoloog samen met andere specialisten van het ziekenhuis. Afhankelijk van het ziektebeeld van de cliënt schakelt de gynaecoloog de juiste specialist in. De gynaecoloog is eindverantwoordelijk.

Arts-assistent gynaecologie

Een arts-assistent is een arts die zijn of haar studie geneeskunde geheel heeft afgerond en volledig bevoegd arts is, maar (nog) geen medisch specialist is. De arts-assistenten zijn samen met de klinisch verloskundige verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verschillende afdelingen; klinische verloskamers, polikliniek en kraamafdeling binnen het Flevoziekenhuis. Op de operatiekamer assisteren zij bij operaties of doen zij operaties onder supervisie van de gynaecoloog. De arts-assistent overlegt voortdurend met en werkt onder supervisie van de medisch specialist; de gynaecoloog.

Verpleegkundigen en kraamverzorgenden

Een verpleegkundige van de kraam- en verlosafdeling is opgeleid om verpleegkundige handelingen uit te voeren en houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg zoals persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld ondersteuning bij wassen, aankleden en verschonen). Ook wondverzorging, het controleren van de vitale functies (pols, bloeddruk, ademhaling, temperatuur) en het toedienen van medicatie behoren tot de taken. Verpleegkundigen geven voorlichting en begeleiding ten aanzien van het herstel van de patiënt. Daarnaast is het leren verzorgen van de pasgeborene een belangrijk onderdeel. De verleende zorg en de gedane observaties worden vastgelegd (gerapporteerd) in het verpleegkundig dossier.

Op de kraam- en verlosafdeling wordt veel samengewerkt met kraamverzorgenden; zij voeren deelhandelingen van de verpleegkundige zorg uit. Deze kraamverzorgenden hebben een speciale opleiding gevolgd, waardoor zij andere werkzaamheden mogen verrichten dan kraamverzorgenden in de thuissituatie

Veel verpleegkundigen die werken op de verloskamers hebben een extra opleiding gevolgd ,speciaal gericht op het geven van begeleiding en verzorging rondom de hoog risico zwangerschap, bevalling en geboorte. Ook een aantal verpleegkundigen van de afdeling kraam en verloskunde volgden deze specialistische gynaecologie- en obstetrieopleiding.

Kraamverzorgende in de thuissituatie

De kraamverzorgende is opgeleid om jou en je partner tijdens de eerste week na de bevalling te begeleiden. Zij observeert en controleert de gezondheid van jou en je pasgeboren kindje en voert laag complexe zorg uit. Daarnaast leert de kraamverzorgende jou en je partner hoe je voor je kindje zorgt. Ze geeft advies en voorlichting en voert in de thuissituatie lichte huishoudelijke taken uit. De controles en observaties worden in het kraamdossier verwerkt. De kraamverzorgende werkt onder de supervisie van de verloskundige. De verloskundigen van de Zorggroep Almere, De Eerste stap en Het Geboorte-atelier zijn eindverantwoordelijk tijdens het kraambed. Daarnaast assisteert de kraamverzorgende de verloskundige bij de thuisbevalling.

Echoscopist

Een echoscopist is iemand die door middel van echoscopie (echografie) een zwangerschap in beeld kan brengen. De echoscopisten zijn opgeleid om de ontwikkeling van je kindje en de organen te volgen. Er worden verschillende soorten echo’s gemaakt, bijvoorbeeld de vitaliteitsecho, de termijnecho, de nekplooimeting, de 20-weken echo, (ook wel de SEO genoemd), de uitgebreide 20 weken echo (genaamd GUO), de groeiecho of de liggingsecho.

Lactatiekundige

Een ander woord voor lactatiekundige is “borstvoedingsdeskundige”. Lactatiekundigen zijn opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen en om advies te geven. De lactatiekundige geeft informatie over het geven van borstvoeding; bijvoorbeeld tijdens een informatieavond in de zwangerschap. Tijdens de kraamperiode worden zij voornamelijk ingeschakeld bij problemen rondom borstvoeding.

Kinderarts

Een kinderarts is een arts die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen (kindergeneeskunde). Kindergeneeskunde omvat alle medische zorg voor kinderen vanaf de geboorte. De kinderarts behandelt alle aandoeningen waarbij niet geopereerd hoeft te worden. Een neonatoloog is een kinderarts die gespecialiseerd is in de zorg voor de zieke pasgeborenen. Denk hierbij aan de zorg voor te vroeg geboren baby’s, pasgeboren baby’s met een te laag geboortegewicht of met tekenen van infecties.

Thank you for your upload