We zorgen er samen voor

Aanpassingen in de zorg naar aanleiding van lockdown 15 december

Sinds 15 december is er in Nederland een lockdown van toepassing naar aanleiding van het toenemende aantal coronabesmettingen. Binnen de zorgverlening van de partners binnen Preall wijzigt hierdoor het volgende:

In de zwangerschap en rond de geboorte

  • Het aantal controles blijft gelijk.
  • Er mag maximaal 1 persoon (ongeacht leeftijd) mee op controle. Maar we verzoeken je dringend ALLEEN te komen. Bij de controle is een mondmasker verplicht.
  • De intake blijft een telefonische/beeldbel-afspraak.
  • De nacontrole gebeurt ook telefonisch of via beeldbellen

Bij de bevalling

Hier verandert niets. Er mag nog steeds maximaal 1 persoon bij de bevalling aanwezig zijn en deze draagt gedurende de hele bevalling een mondmasker.

Bij het kraambed

  • Er vindt 1 fysieke controle plaats, bij voorkeur op de vierde dag.
  • De overige controles in de eerste week zullen telefonisch zijn, mits dit medisch verantwoord is.

Spiralen plaatsen

Dit mag maximaal 15 minuten duren. Daarom wordt je vooraf gebeld voor uitleg en om eventuele vragen te beantwoorden.

Pretecho/geslachtsbepalingsecho

  • Deze echo mag maximaal 15 minuten duren.
  • Nieuwe afspraken voor een pretecho en/of geslachtsbepaling worden tot nader order niet ingepland en de partner is alleen welkom bij de termijnecho en de 20-weken echo. Dit om onnodige contactmomenten te vermijden.

Als je bij ons in zorg bent, heb je deze informatie inmiddels van ons ontvangen. 

Thank you for your upload